Posted in Նախագիծ, Uncategorized

«Ձոն» ստուգատեսին. Ընտանեկան գաթաթխիկ


Արտադրական ուսուցման ֆլեշմոբ

Միջին դպրոցի սովորողները իրենց ընտանիքներում պատրաստում են տարբեր տարածաշրջանների, տարբեր բաղադրատոմսերով գաթաներ:

Նախագծի ժամանակահատվածը՝ մարտի 3-ից ապրիլի 9-ը:

Նախագծի պահանջները.

  • Գաթայի պատրաստման ընթացքը նկարահանել
  • Տեղեկություն հաղորդել, թե որ տարածաշրջանի գաթա է
  • Փոխանցել բաղադրատոմսը
  • Ցույց տալ պատրաստված գաթան և նվիրել Ձոն ստուգատեսին
  • Տեսանյութ տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել g.eghoyan@mskh.am հասցեին

Արդյունքները՝ տեսանյութեր

Արեգ Պարսիլյան

Արամ Միրզոյան

Շարունակակա ընթացք:

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s