Posted in Ձմեռային ճամբար, Նախագիծ, Սովորող-սովորեցնող

Սովորող-սովորեցնող նախագիծ. Բլոգավարություն


Ձմեռային ճամբարի շրջանակում Միջին դպրոցի սովորողները կրտսեր սովորողներին սովորոցնելու են բլոգավարություն:

Նախագծային խումբ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ.

Մայիլյան Մանե

Սուքիասյան Յանա

Ադամյան Քնարիկ

Դոխոյան Լիանա

Արևելյան դպրոց, 2-2 դասարան, դասվար՝ Սաթենիկ Սիմոնյան

Օրը՝ հունվարի 19,20, ժամը՝ 9:30-11:00

Համակարգող՝ Գոհար Եղոյան

Երկրորդ պարապմունք.

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s