Posted in Կիսամյակային հաշվետվություն

Սովորողի առաջին շրջանի հաշվետվություններ. Փաթեթ


Մաքսիմ Սահրադյան

Էրիկ Մելքոնյան

Հրաչյա Աղեկյան

Լեո Աղաբեկյան

Մարի Սարգսյան

Լուիզա Հարությունյան

Գևորգ Այդինյան

Արսինե Բադալյան

Մանե Պապիկյան

Ալեքսանդր Իսրայելյան

Վահագ Թալանչյան

Էվա Պետրոսյան

Ռուբեն Մաթևոսյան

Մարի Համբարչյան

Սարգիս Սարգսյան

Արամ Խաչատրյան

Միքայել Իսախանյան

Աստղիկ Ալեքսանյան

Կարինե Դադոյան

Լիանա Դոխոյան

Կարապետ Նշանյան

Դավիթ Աթանեսյան

Արտաշես Թովմասյան

Արամ Միրզոյան

Մոնիկա Թովմասյան

Մելանյա Քեքեջյան

Նարե Ղազարյան

Ալեքս Գևորգյան

Յանա Կիրակոսյան

Մանե Մայիլյան

Սարգիս Մարտիրոսյան

Ալեքս Գանջալյան

Արեն Համբարձումյան

Սարգիս Մարտիրոսյան

Մոնիկա Մարտիրոսյան

Մանե Ջավատյան

Անի Մինասյան

Արսեն Աղաջանյան

Օֆելյա Եսոյան

Ռազմիկ Գյուլումյան

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s