Posted in Առցանց ուսուցում, Uncategorized

Մարտի 16-20․ առցանց ուսուցման ներկաների ամփոփում


75646B9D-18D4-48A9-8BF8-9C9D32063AD0

Իմ նախագծի ամփոփումը 16-20.03`«Գարունն ընտանեկան նախագիծ»

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s