Posted in Մայիսյան 14-րդ հավաք, Նախագիծ, Կրթահամալիրյան ծեսեր

Համերգ-ուրբաթի կազմակերպում


60348683_2502630923093995_773972365372555264_n

Մայիսի 17

Մայիսյան հավաքի եզրափակումը նախահարսանեկան համերգ-ուրբաթով

Կազմակերպիչ՝ Միջին դպրոց

Նախագիծ

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s