Posted in «Կրթական պարտեզ», Սարալանջ, Uncategorized

Սարալանջի ծառերն այսօր


IMG_0946

Սարալանջի ծառերը իրենց բնակության օրից սարալանջում արդեն 2 ամսեկան են։ Արդեն տերևներ ունեն, փարթամացել են, իսկ մի քանիսը դեռ նոր են կյանքի նշույլներ ցուցաբերում։

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s