Posted in Սարալանջ, Uncategorized

Սարալանջի աշխատանքային նկարագրություն


IMG_9727

Մարտի 20

Ժամը՝ 10։45-11։00

Միջին դպրոց

Վարդուհի Հայրյան, Գոհար Եղոյան և սովորողներ- սարալանջի մաքրման, քարհավաքի, բալենիները ջրելու աշխատանքներ

Քոլեջ

Անահիտ Մելքոնյան և սովորողներ- քարափի մաքրման աշխատանքներ

Ավագ դպրոց

Վարդան Կարապետյան և սովորողներ- խաղողագործության նախապատրաստական աշխատանքներ

 

 

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s