Posted in Ձմեռային ճամբար, Նախագիծ, Երևան 2800, Uncategorized

«Երևան 2800» նախագիծ. Երևանյան բլուրներ. Ծիծեռնակաբերդ


IMG_8624

Թափառումներ Ծիծեռնակաբերդի բլուրում.

Ռեպորտաժը՝ Հասմիկ Թոփչյանի

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s