Posted in Նախագիծ, Էկոտուր

Պարտիզպանի ամենօրյա, հետևողական աշխատանք


Մեր բակն այսքան խնամված, այսքան հետաքրքիր դարձած պարտե

զ:11086694_797804833628027_303266029_n 11088993_797804916961352_665089398_n 11117763_797805176961326_739007534_n 11121806_797805216961322_541488459_n 11136952_797804876961356_932887553_n 11137076_797804820294695_688083112_n 11139619_797803260294851_1849715248_n

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s